tisdag 11 augusti 2015

Vad är hälsa?


Hälsa är ett svårdefinierat begrepp eftersom det är mycket större än att bara var fri från sjukdom. Det innefattar både fysiskt-, psykiskt och socialt välbefinnande.

Jag arbetar med helheten när jag coachar mina kunder, för det är det hälsa handlar om.

Min filosofi bygger på att man genom ett välbalanserat och hälsosamt liv ska känna sig nöjd och harmonisk, inifrån och ut. Det handlar om att hitta en aktivitetsform man gillar och kontinuerligt utövar samt att ge kroppen de byggstenar den behöver för att fungera optimalt och för att må så bra som möjligt.

– Vad är det egentligen du vill, behöver och mår bra utav?

Väldigt ofta blir jakten efter den ”perfekta kroppen” en stress med följd att man inte alls mår bra och dessutom sätter stressen en barriär mot allt, som t.ex. viktminskning.

Att ha en god hälsa betyder att vara frisk och att må bra!

Vår hälsa påverkas av en mängd saker från allt vad vi äter till stress, sömn, rökning, alkohol och droger.

Vår hälsa påverkas också av om man trivs med sig själv, av de människor vi har omkring oss och om vi tycker vårt liv har en mening.

Samhället runt omkring oss betyder också mycket för vår hälsa, till exempel hur man bor, vilket arbete man har och om man känner sig som en del av samhället.

För att vi ska må som bäst och ha en bra hälsa så är det lika viktigt att vi rör på oss, som att vi har nära och trygga relationer.


Att ge och omge sig av en massa kärlek är det bästa vi kan göra. Det ger livskraft!

WHO:s definition av hälsa:
”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro från sjukdom och handikapp”.

Psykisk hälsa visar hur vi mår känslomässigt och hur vi klarar av daglig press. Den påverkas av flera saker så som: Goda och trygga relationer – Fritid – Arbete - Sex och samlevnad – Boende – Fritid - Motion och fysisk aktivitet – Matvanor – Sömnvanor – Stress - Alkohol/droger/tobak - Sjukdom

Fysisk hälsa och träning

Generella rekommendationer för vuxna är att gå en promenad eller röra sig på liknande sätt minst 30 minuter per dag. Rekommendationer för barn är minst 60 minuter rörelse per dag.
Hälsoeffekterna ökar naturligtvis ytterligare om du som vuxen även tränar kondition och styrka några gånger i veckan, året om.

Social hälsa
Sociala relationer påverkar vår hälsa. För att må som bäst behöver vi:
Vara bekräftade - Känna sammanhang - Tillhöra en gemenskap

DU kan påverka!

Vi kan påverka våra liv genom vår livsstil.

I väldigt stor utsträckning kan vi påverka våra kroppar huruvida vi är friska eller sjuka, pigga eller trötta, glada eller deppiga, tjocka eller smala samt vår mental och fysiska prestation.

Hur mår du? Behöver du förändra? Ta ett första steg i rätt riktning redan idag.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar