fredag 22 januari 2016

Kramas mer för ett längre och lyckligare liv


I går var kramens dag, men den kan man väl ändå ha varje dag!? Det tycker jag allt!

Forskningsresultaten är entydiga om att när vi kramas frisätts ”myshormonet” oxytocin vilket i sin tur triggar lyckoämnet dopamin, vilka drar igång kroppens bromssystem, det parasympatiska nervsystemet, vilket både sänker hjärtfrekvensen, blodtrycket och produktionen av stresshormonet kortisol vilket boostar immunförsvaret.

Förutom att man fylls av positiva känslor och tankar visar forskningen att oxytocin motverkar inflammationer, påskyndar läkningsprocesser och stimulerar näringsupptag. Det är helt enkelt något livsviktigt i längden.

Vuxna kan överleva utan mänsklig närhet, men knappast leva då beröring är lika viktig som mat.

Har ni missat anledningarna till att kramas mer så kommer ett flertal här:

1. Ökar ditt välbefinnande då oxytocin och dopamin frisätts

2. Sänker blodtrycket och minskar nivån av stresshormonet kortisol, vilket i sin tur minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar

3. Stärker immunförsvaret

4. Ökar tilliten och dämpar rädsla

5. Gör oss mer benägna att samspela med andra

6. Stärker relationen till personen du kramar


Våga ta på varandra gott folk och ha en gosig helg!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar